neoshop
Astera Active + კბილის პასტა ვიტამინებით
GEL 7.9
Astera Active + კბილის პასტა მათეთრებელი
GEL 7.9
Astera Active + კბილის პასტა მინერალებით
GEL 7.9
Astera Parodont ფრეში
GEL 12.1
Astera კბილის პასტა ანტიკარიესი
GEL 7.9
Astera კბილის პასტა გვირილის ექსტრაქტით
GEL 7.9